Fetuşşeytan’ın İdolü: Che

İnsanoğlunun en önemli karakteristiği, belki de gerçeklikten ve akıldan kopma eğilimidir. Akıldan ve gerçeklikten kopan insanlar, kendilerini tanımaz hale geldikleri gibi, kendileri gibi normal insanlarla da ilişki kuramazlar, onları tanıyamazlar ve sağlıklı bir şekilde değerlendiremezler. Aklı devreden çıkaran  bir kişi,  insani gerçeklikten koptuğu için kendisine insan üstü ilahi  nitelikler atfedilen sahte putlar arar. Aklını  kullanma  cesareti gösteremeyen kişiler, hep çocuksuluğa mahkum bir şekilde başkaları etrafında yaratılan efsanelerle, daha doğrusu yalanlarla kendilerine ütopyalar yaratırlar, boş hayallerin ve  kurguların peşinde ömürlerini  boşa harcarlar. Kendi idolleştirdiği ve mitleştirdiği   insanlara bağımlılık düzeyinde köle olan insanlar,  akıllarını  kullanmak yerine idollerine tapmaktan ve onlara hayranlık duymaktan hiçbir şekilde vazgeçmezler. Kesin inançlı kişiler,   idol haline getirdikleri kişiler etrafında oluşturdukları illüzyonları sürekli olarak üretip  onların gerçekliklerine  mutlak olarak iman edip, kendi yanılsamalarının yanılgı değil, gerçeklik olduğundan  asla şüphe etmezler.

FETÖİST  çete başı Fetuşşeytan,  yetmişli yıllarda  Komünizmle Mücadele Derneklerinin kuruluşuna katılmakla bilinmektedir. Ancak Fetuşşeytan’ın  Komünizmle mücadele maskesinin arkasında Komünizme büyük bir hayranlık duyduğunu söyleyebiliriz. FETÖİZMİN oluşmasında ana  ilham kaynağı, din değil, Komünizmdir. Fetuşşeytan, Ebu Hanife, İmam Şafii, İbn Teymiyye, Yunus Emre, Seyit Kutup, Muhammet İkbal gibi Müslüman alimleri model almak yerine Marx, Lenin, Stalin, Mao gibi Komünist  liderleri takip etmiştir. Komünizm adı altında proleter diktatörlükler  gerçekleştirmeyi amaçlayan bu   kanlı diktatörleri   model alan Fetuşşeytan,   kendi şahsı etrafında bir Fetökrasi diktatörlüğü kurmayı amaçlamıştır. Stalin, Lenin ve Mao gibi diktatörler  zor ve silah kullanarak  tahakküm kurmaya çalıştıkları gibi, Fetuşşeytan’da, ordu içine yerleştirdiği silahlı haydutları eliyle 15 Temmuz gecesi kanlı bir diktatörlük kurmaya teşebbüs etmiştir.

Fetuşşeytan, Altın Nesil  dediği kendisine  bağımlı haydutlar yoluyla bütün dünyada küresel bir iktidar kurmaya çalışmaktadır. Fetuşşeytan’ın Altın Nesil diye tabir ettiği azınlığa yüklediği anlam ile Komünist liderlerin işçi sınıfına ve Komünist Partisinin  öncü  rolüne  dair söyledikleri birbirinin aynısıdır.

Radikal sol içinde idolleştirilen figür Che Guavera’dır. Radikal solun insanlığa sunduğu  hiçbir yapıcı insani değer ve ideal yoktur. Radikal sol,   insanlığı sahte mitlerle aldatmaya,  genç insanları  hiçbir zaman gerçekleşmeyecek  ütopyaların  gerçekleşmesi vaadiyle şiddete, terörizme ve yıkıcılığa motive  etmektedir. Radikal solun dünya gençliğini aldattığı   en önemli karanlık, kirli ve kanlı mit, Che’dir. Dünyanın her tarafında gençlerin tişörtlerinde Che isimli teröristin  karizmatik ve sempatik resimleri yer almaktadır. Fetuşşeytan,  Che gibi hareketli bir hayata sahip olmamasına rağmen, taraftarlarından  aynı şekilde kendisine hayranlık duymalarını istemektedir. Fetuşşeytan’ın iç çamaşırlarının  özel görevleri gerçekleştiren cemaat mensuplarına  verilmesi, FETÖ okullarında  çıkan Fetuşşeytan’ın alçıdan yapılan  elinin kutsal bir şekilde ziyaret edilmesi, çete başının Che gibi  idolleşmek arzusunun patolojik tezahürlerinden başka bir şey değildirler. Fetuşşeytan, ters yönde basit bir Che kompleksine sahip  patolojik bir vakıadır.

Che Guavera, ömrü boyunca birey olarak insanın değerli olacağını kabul etmemiştir. Fetuşşeytan içinde bireyin tek başına hiçbir değeri yoktur. İnsanın birey olarak değerli olduğuna inanmayan Fetuşşeytan ve Che, insanlardan hep kendilerini yüce  amaçlar için feda etmelerini istemişlerdir. Che’ye atfedilen ‘Gerçekçi ol, imkansızı iste!” şeklindeki sloganik  ifadesi “Çılgın ol ve imkansız için kendini feda et!” anlamından başka bir şey değildir. Fetuşşeytan ve Che’nin  hayatları boyunca yaptıkları tek şey,  bozuk para harcar gibi  insan harcamaktan başka bir şey değildir.

Che ve Fetuşşeytan, insan hayatına saygı gösteren ve insanı yaşatma idealinin peşinde koşan kişilikler değildirler. Che, devrim için gerekirse milyonlarca  insanın öldürülebileceğine, hiçbir hukuki işlem olmadan insanların infaz edilebileceğine, ifade özgürlüğü dahil bütün bireysel özgürlüklerin ortadan kaldırılabileceğine inanan,  ölümü, şiddeti ve düşmanlığı kutsayan kanlı bir katildi. Che, hayatı boyunca ölümün ve öldürmenin peşinde koşan   sosyalist bir  barbardı. Fetuşşeytan’da, 15 Temmuzda yüzlerce insanı öldürme pahasına iktidarı ele geçirmeye  kalkan muhteris bir teröristten başka bir şey olmadığını göstermiş bulunmaktadır.

Che ve Fetuşşeytan, nefret üzerine beslenen  dünyalara sahiptirler. Kendilerinden olmayan herkesden ve her şeyden nefret edilmesi, onlardan  uzaklaşılması ve sonradan  bütün düşmanların imha edilmesi gerekliliği, Fetuşşeytan ve Che’yi birleştiren ortak anlayıştır. Fetuşşeytan,   kendisi dışında  her şeyden nefret eden bir narsistir. Devrim ve kurtuluş gibi sloganların arkasında bütün dünyaya nefret ve düşmanlığı aşılayan Che ise, sadece kendisini seven hasta ruhlu bir katildir. Fetuşşeytan ve Che,  kendileri dışında olan insanların acılarına, hayatlarına, duygularına ve düşüncelerine tamamen ilgisizdirler. Fetö, hizmet maskesi adıyla kendisini merkeze alırken, Che ise devrim ve kurtuluş maskesiyle  kendi karanlık ve kirli dünyasını karartmaktadır. Fetuşşeytan ve Che’nin ortak özelliği, ikisinin de  diğer insanlarla empati yapma  özelliklerini kaybetmeleridir. İnsanlıkları körelen bu iki sahte  mitin, insanlığa örnek olarak sunulması büyük faciadır.

Che, devrim, kurtuluş ve anti-emperyalizm adına cinayeti, şiddeti, militarizmi, silahı, ölümü ve öldürmeyi yücelten, meşrulaştıran ve yaygınlaştıran bir katildir. FETÖ çete başı da benzer bir şekilde radikal İslam  şeklinde kurguladığı düşmana karşı mücadele etmenin, onu yok etmenin ve darbe yapmanın meşruluğuna ve sapkınlığına inanan  bir teröristtir. Fetuşşeytan, karanlık ve kanlı tarafını hizmet adı altında gizlerken, Che ise içindeki ölümcül canavarı devrim ve kurtuluş sloganlarıyla gizlemektedir. Sahte  idoller,  vahşi katiller ve darbeciler, insanlığa örnek olamazlar. Onlar sadece birbirlerinin putlarıdırlar. FETÖİZM, Cheizmin sinsi birer taklidinden başka bir şey değildir. İnsanlığın  devrim, kurtuluş, hizmet gibi  kavramların arkasına gizlenen  sahte mitlerden ve kurtarıcılardan kurtulması gerekmektedir.


02/09/2016, Milat Gazetesi

http://www.milatgazetesi.com/fetusseytan-in-idolu-che-makale-93409