Tercümeler

Individual and his Religion

Birey ve Dini

Allport modern psikolojiye hakim olan Freud psikanalizine radikal eleştiriler yönelterek kişilik konusunu modern psikolojiye entegre etmeye çalışmış ve kişilik oluşumunda "bireysel karakteristikler" olarak çevrilebilecek "traits" konseptinin oynadığı önemli role dikkat çekmiştir.

Künye

 • Yazar: Gordon W. Allport
 • Orijinal Adı: Individual and his Religion
 • Çevirmen: Bilal Sambur
 • Yayınevi: Elis Yayınları
 • Yayım Yılı: 2004
 • Sayfa Sayısı: 160
 • ISBN: 9789758774210

The Challenge of Pluralism, Church and State in Five Democracies

Çoğulculuğun Meydan Okuması, Beş Demokraside Kilise ve Devlet

Devlet ve kilise kurumları arasında uygun bir ilişkinin ne olması gerektiği konusunda Amerika toplumu derin bir bölünmüşlüğü tecrübe etmektedir. Her yıl Yüksek Mahkemenin önüne kilise-devlet ilişkileri konusunda onlarca dava dosyası gelmektedir. Bu davalar Amerika toplumunda kilise-devlet ilişkileri konusunda varolan keskin bölünmenin bir aynası gibidir. Amerika Birleşik Devletler’inde kilise–devlet ilişkilerini tartışırken aklımıza diğer Batı demokrasilerinin kilise ve devlet arasındaki gerilimleri nasıl çözdüğüne dair karşılaştırmalı bir analiz yapmak geldi. Bu karşılaştırmalı analizin Amerika politikasında artık kalıcı hale gelmiş bu konunun anlaşılmasına yeni bir katkı getireceğini umut etmekteyiz. Bu kitap Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Avustralya, İngiltere ve Almanya’da uygulanan kilise-devlet politikalarını karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.Biz bu kitabın Amerika Birleşik Devletler’inde yapılan bu politik tartışmayı çözeceğini düşünmüyoruz. Beklentimiz bu kitabın tartışmaya farklı bir perspektif getirmesidir.

Künye

 • Yazar: Stephen V.Monsma, J.Christopher Soper
 • Orijinal Adı: The Challenge of Pluralism, Church and State in Five Democracies
 • Çevirmen: Bilal Sambur
 • Yayınevi: Liberte
 • Yayım Yılı: 2005
 • Sayfa Sayısı: 227
 • ISBN: 9758836066

Understanding Rawls

Rawls’ı Anlamak

Açıklama Eklenecek

Künye

 • Yazar: C.Kukathas, P. Pettit
 • Orijinal Adı: Understanding Rawls
 • Çevirmen: Bilal Sambur
 • Yayınevi: Liberte
 • Yayım Yılı:
 • Sayfa Sayısı:
 • ISBN:

Becoming

Olmaktan Oluşa

Açıklama Eklenecek

Künye

 • Yazar: G.W.Allport
 • Orijinal Adı: Becoming
 • Çevirmen: Bilal Sambur
 • Yayınevi: Katkı Yayınları
 • Yayım Yılı: 2006
 • Sayfa Sayısı: xxx
 • ISBN: xxx

The Role of Government in Education

Devletin Eğitimdeki Rolü

Açıklama Eklenecek

Künye

 • Yazar: Milton Friedman
 • Orijinal Adı: The Role of Government in Education
 • Çevirmen: Bilal Sambur
 • Yayınevi: Liberte
 • Yayım Yılı: 2008
 • Künye: Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 49, s.39-57